Jardín bonito

Desenvolupament de l'App

MoodGarden.jpg

Mapa de funcionalitats de MoodGarden

El mapa de funcionalitats de la nostra App mostra les principals idees amb els seus subapartats. Des de Moodgarden surten les branques més importants de l'App: La configuració, el diari, el test i el moodtrack